Budowa wybiegu dla tygrysów wraz z kotnikiem na terenie Nowego ZOO w Poznaniu – etap I

» Opis zapytania

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest budowa wybiegu dla tygrysów wraz z kotnikiem na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.

Zadanie składa się z budynku kotnika, małych przedwybiegów bezpośrednio przy budynku oraz dwóch wybiegów dla ekspozycji zwierząt.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane.

Zamawiający wskazuje, że w związku z tym, że niniejsze postępowanie stanowi I etap prac, należy przy wyliczaniu ilości stali wziąć pod uwagę dokument „Ściana żelbetowa ścieżki dla zwiedzających”.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
1. Okres Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
Karpala Wojtka 3
Poznań 61-063
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się