Dostawa i montaż książkomatu i trezorów bibliotecznych (wrzutni książek)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książkomatu i trezorów bibliotecznych (wrzutni książek) z podziałem na poniżej wymienione części:
Część 1: dostawa i montaż książkomatu zewnętrznego z modułem systemu bibliotecznego SOWA wraz z udzieleniem licencji oraz przeprowadzeniem szkolenia personelu – 1 sztuka.
Część 2: dostawa i montaż trezorów bibliotecznych (wrzutni książek) zewnętrznych wolnostojących – 3 sztuki.
w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt I.4 ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 15:00


» Lokalizacja

ul. Plutonu Torpedy 47
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty

» Dane nabywcy

Biblioteka Publiczna im. W. J. Garbskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
ul. Plutonu Torpedy 47
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się