Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącej się w Domu Studenckim „Bliźniak” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 (nr sprawy: UMW/AZ/PN-71/20)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczącej się w Domu Studenckim „Bliźniak” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 w ilości do 300 000 litrów.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy, bez dodatkowych opłat, sukcesywnie:
- własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Wag i Miar)
- w ilości jednorazowej ok. 18 000 litrów
- wraz ze świadectwem jakości opału wystawionym przez producenta – przy każdorazowej dostawie paliwa
2) Wymagane parametry oleju opałowego:
Olej barwiony czerwony
Gęstość 0,840 g/m3
Wartość opałowa 42,5 do 46 MJ/kg
Dopuszczalna zawartość siarki 0,10% (m/m)
Temperatura płynięcia nie mniej niż -25˚C
3) Podane w Formularzu ofertowym ilości stanowią jedynie prognozę, potrzebną do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał olej opałowy w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego.
4) Paliwo każdorazowo dostarczane będzie wraz ze świadectwem jakości.
5) Cysterny Wykonawcze Wykonawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym świadectwem legalizacji. Ilość paliwa wskazana na liczniku przepływomierza, będzie ilością dostarczoną do Zamawiającego.
6) Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dostawie paliwa oryginalnie zaplombowanego
o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami technicznymi ZN/ITN – PKN S.A./NF-219/2000 i jakości zgodnej z załączonym świadectwem, a także w ilości zgodnej z wydanymi dokumentami przewozowymi.
7) Reklamacje jakościowe po dostawie paliwa rozpatrywane będą po komisyjnym pobraniu próbek przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Podstawą uznania reklamacji będzie okoliczność pozwalająca stwierdzić zmniejszenie użyteczności produktu oraz odstępstwo od norm technicznych ZN/ITN – PKN S.A./NF-219/2000

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wybrzeże L.Pasteura 1
Wrocław 50-367
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się