„Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51 z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Roboty budowlane,
Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż platform,
Zadanie nr 3 - Wymiana balustrad na holu głównym.
1.1 Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załącznikach:
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia/obmiar,
- Załącznik nr 1a - Dokumentacja techniczna,
- Załącznik nr 5 - Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Narutowicza 9
Ciechanów 06-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się