Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGW

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanową sukcesywne dostawy papieru toaletowego, czyściw i rękawic roboczych dla SGGW. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5.1 ; 5.2 ; 5.3 – „Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny” do niniejszej SIWZ odpowiednio dla danego zadania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się