Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży ul. Sportowa

» Opis zapytania

Zakres rzeczowy obejmuje m. in.: roboty pomiarowe i obsługę geodezyjną budowy; roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne; podbudowy warstwy dolnej, warstwy górnej oraz nawierzchnie; oznakowanie pionowe,
zabezpieczenie istniejących sieci. Parametry techniczne drogi gminnej: długość odcinka około 770 m., szerokość jezdni zmienna od 5 do 3 m; obustronne pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5 gr. 10 cm o szerokości 0,5m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt budowlano – wykonawczy, STWiOR, przedmiar robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Plac Moniuszki 14
Koziegłowy 42-350
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Koziegłowy
Plac Moniuszki 14
Koziegłowy 42-350
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się