Utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli” poprzez zagospodarowanie terenu działki o nr ewidencyjnym 73/3 w miejscowości Żabia Wola gm. Głusk. W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki siatkowej, altany, pagórków wypoczynkowych, wyposażenie obiektu w małą architekturę, piłkochwyty sportowe, zieleń (trawniki, krzewy), oświetlenie solarne, monitoring.
W zakres robót przewidzianych do realizacji wchodzą:
• Wykonanie placu zabaw o nawierzchni żwirowej o pow. ok. 256 m² bez obrzeżenia,
• Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w ilości-9 szt.,
• Wykonanie siłowni zewnętrznej o nawierzchni z kostki brukowej o pow. ok. 104 m²,
• Wyposażenie siłowni zewnętrznej w urządzenia fitness w ilości- 4 szt.,
• Wykonanie dojścia do elementów zagospodarowania terenu z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. ok. 184 m²,
• Wykonanie boiska do piłki siatkowej o nawierzchni piaszczystej i pow. ok. 107 m², wraz z wyposażeniem w słupki do siatkówki i taśmy wyznaczające pole gry, wraz z piłkochwytami,
• Wyposażenie terenu w małą architekturę: altanę drewnianą ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki do gier w szachy, stół do gry w ping-ponga,
• Wykonanie pagórków wypoczynkowych porośniętych trawą, wyposażonych w drewniane kładki- równoważnie,
• Wykonanie ścieżki sensorycznej o pow. ok. 8,55 m²,
• Wykonanie ogrodzenia z siatki o łącznej długości ok. 355,5 mb i wys. 1,5 m, w ogrodzeniu brama szer. 4,0 m wraz z furtką szer. 1,5m i 3 furtki o szer. 1,5 m,
• Rozbiórka ogrodzenia z blachy o dł. ok. 21,0 mb w części południowo- zachodniej działki,
• Wykonanie nasadzeń w postaci krzewów w ilości 74 szt.,
• Wykonanie trawników z siewu wokół projektowanych nawierzchni i elementów o powierzchni działki o pow. ok. 2115 m² wraz z pielęgnacją i pierwszym koszeniem.
• Dostawę i montaż oświetlenia solarnego 4kpl i instalację monitoringu

UWAGA: Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając zapisy erraty do projektu.

Uwaga !!! Zadanie realizowane jest w dwóch etapach.
Etap I obejmuje wszystkie opisane wyżej roboty z wyłączeniem nasadzeń i trawników.
Etap II obejmuje: wykonanie trawników wraz z pielęgnacją i pierwszym koszeniem oraz wykonanie nasadzeń krzewów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Lublin 20-388
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Głusk Dominów
ul. Rynek 1
Lublin 20-388
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się