sukcesywna dostawa jednorazowych myjek higienicznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych myjek higienicznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.
2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru, znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3
Wrocław 54-131
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się