KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) PALIWA GAZOWEGO DO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ – GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU PRZY UL. KAMIENNOGÓRSKIEJ 26

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego (grupa E), przy ciśnieniu nie niższym niż 2,0 kPa do instalacji znajdującej się w obiekcie Zamawiającego przy ul. Kamiennogórskiej 26 w Poznaniu o łącznym prognozowanym wolumenie 1140154 kWh, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875).
Punkt poboru paliwa gazowego:
ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań,
grupa taryfowa: W-5,
grupa taryfowa OSD: W-5.1,
moc umowna: 439 kWh/h,
operator systemu dystrybucyjnego (OSD): Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu),
numer punktu poboru gazu (PPG): PL0031914611.
Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach:
sierpień 2020 – 562 kWh,
wrzesień 2020 – 12588 kWh,
październik 2020 – 89566 kWh,
listopad 2020 – 153953 kWh,
grudzień 2020 – 203462 kWh,
styczeń 2021 – 207217 kWh,
luty 2021 – 171714 kWh,
marzec 2021 – 162739 kWh,
kwiecień 2021 – 88183 kWh,
maj 2021 – 50170 kWh,
czerwiec 2021 – 0 kWh,
lipiec 2021 – 0 kWh,
RAZEM – 1140154 kWh

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kamiennogórska 26
Poznań 60-179
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
ul. Kamiennogórska 26
Poznań 60-179
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się