Wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Lublińcu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej
ul. Kochanowskiego w Lublińcu.
W ramach zamówienia należy dokonać rozbudowy drogi gminnej ulicy Kochanowskiego oraz ulic łączących ul. Kochanowskiego i Oleską w Lublińcu na łącznej długości 1.356 mb wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz rozbudową oświetlenia drogowego.
Drogi gminne objęte opracowaniem posiadają obecnie jezdnie o nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej oraz gruntowej. Obszar objęty inwestycją uzbrojony jest w istniejące sieci: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną oraz drenażową.
Zagospodarowanie terenu – podstawowy zakres inwestycji:
• rozbudowa ulicy Kochanowskiego
• rozbudowa ulic łączących u. Kochanowskiego z ul. Oleską (sięgaczy 1-4)
• przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej
• rozbudowa oświetlenia drogowego
• usunięcie kolizji elektroenergetycznych
• usunięcie kolizji teletechnicznych
• usunięcie kolizji wodociągowych – hydrantów p.poż.
• usunięcie kolidujących drzew
• wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu
Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:
• powierzchnia projektowanych jezdni (bez wyniesionych skrzyżowań) – 6.067 m2
• powierzchnia projektowanych skrzyżowań wyniesionych – 619 m2
• powierzchnia projektowanych zjazdów i dojść – 621 m2
• powierzchnia chodnika do przełożenia (sięgacz 4) – 25 m2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta
ul. Paderewskiego 5
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się