Budowa oświetlenia ulicy Napierskiego oraz ulicy Olimpijskiej w Radomiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicy Napierskiego oraz ulicy Olimpijskiej w Radomiu. Zamówienie obejmuje: - montaż i stawianie słupów wraz z oprawami, - układanie kabli, bednarki, rur osłonowych oraz wykonanie uziomów, - wykonanie wykopów wraz z usunięciem istniejących nawierzchni, ich zasypanie i zagęszczenie oraz humusowanie i obsianie trawą, - wykonanie przewiertów pod istniejącymi nawierzchniami. Zakres przedmiotu zamówienia: montaż 3 słupów stalowych, 2 słupów przelotowych, 1 słupa krańcowego oraz 7 opraw oświetleniowych LED, ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 – 120 m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się