Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Łagiewnikach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Łagiewniki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczno-użytkowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jedności Narodowej 21
Łagiewniki 58-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
Łagiewniki 58-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się