Budowa oświetlenia sięgacza ul. Błędowskiej oraz ul. Banacha w Radomiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia sięgacza ul. Błędowskiej oraz ul. Banacha w Radomiu.
Zamówienie obejmuje:
- montaż i stawianie słupów wraz z oprawami,
- układanie kabli, bednarki, rur osłonowych oraz wykonanie uziomów,
- wykonanie wykopów wraz z usunięciem istniejących nawierzchni, ich zasypanie i zagęszczenie oraz humusowanie i obsianie trawą,
- wykonanie przewiertów pod istniejącymi nawierzchniami.

Zakres przedmiotu zamówienia: montaż 12 słupów, 12 opraw oświetleniowych LED, ułożenie kabla typu YAKY 4x35 mm2 - 449 m.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się