Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Narama

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Narama.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać standardy techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Jeśli w opisie występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.
5. Jeśli w opisie występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Narama, Pl. Andrzeja Naramskiego 1
Iwanowice 32-095
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Naramie
Narama, Pl. Andrzeja Naramskiego 1
Iwanowice 32-095
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się