Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty składające się na renowację dwóch zbiorników wodnych
w Białobrzegach - jeziora wschodniego (położonego na działce nr ewid. 4/1) i jeziora zachodniego (położonego na działce nr ewid 2) w Białobrzegach, polegające na:
1). Ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków, podszycia, trzcin i sitowia i inne roślinności;
2). Renowacja zbiornika zlokalizowanego na działce 2 polegająca na odmuleniu i pogłębieniu wykonanym mechanicznie spod wody bez odcinania dopływu wody i bez opróżniania zbiornika;
3). Renowacja zbiornika zlokalizowanego na działce 4/1 polegająca na odmuleniu i pogłębieniu wykonanym mechanicznie spod wody bez odcinania dopływu wody i bez opróżniania zbiornika;
4). Mechaniczne spryzmowanie wydobytego urobku ziemnego;
5). Wywóz wydobytych gruntów we wskazane miejsce na odległość do 2km;
6). Wykonanie umocnienia brzegów zbiornika zlokalizowanego na działce 4/1 faszyną między rzędami kołków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres i sposób realizacji) określają:
- warunki prowadzenia działań ustalone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Decyzji Nr WSTR.670.22.2018.RM.15 z dn. 14.11.2018r. w sprawie ustalenia warunków prowadzenia prac polegających na utrzymaniu zbiornika wodnego na działce o nr ewid. 4/1 w Białobrzegach ( jezioro wschodnie) - załącznik nr 7 do SIWZ; Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek wykonania wszystkich warunków/obowiązków określonych w tej decyzji przez organ
- warunki prowadzenia działań ustalone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Decyzji Nr WSTR.670.21.2017.RM.14 z dn. 15.11.2018r. w sprawie ustalenia warunków prowadzenia prac polegających na utrzymaniu zbiornika wodnego na działce o nr ewid. 2 w Białobrzegach ( jezioro zachodnie) - załącznik nr 8 do SIWZ; Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek wykonania wszystkich warunków/obowiązków określonych w tej decyzji przez organ
- przedmiar robót określający zakres prac - załącznik nr 9 do SIWZ;
- projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Plac Zygmunta Starego 9
Białobrzegi 26-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Białobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
Białobrzegi 26-800
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się