Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2020 / 2021 i 2021 / 2022

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2020 / 2021 i 2021 / 2022 z podziałem na:
· Zadanie Nr 1:
· usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 1 szt.
· Zadanie Nr 2:
· usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym średnim w ilości 1 szt.
· Zadanie Nr 3:
· usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym średnim w ilości 1 szt.
· Zadanie Nr 4:
· usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym średnim w ilości 1 szt.
· Zadanie Nr 5:
· usługi ładowarko-spycharką typu CAT z pługiem jednostronnym w ilości 2 szt.
· Zadanie Nr 6:
· usługi równiarką samobieżną o mocy 120 -200 KM w ilości 1 szt.
a) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje usługi wykonywane na drogach powiatowych z zachowaniem standardów zimowego utrzymania ujętych w załączniku Nr 8.
b) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
c) Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Kolonia 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Kolonia 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się