Odnowa nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na odnowie drogi powiatowej nr 1567L (dwa odcinki) w miejscowości Plebania Wola i Makoszka oraz drogi powiatowej 1604L w miejscowości Kolonia Kolano.
Odnowa nawierzchni obejmować będzie wykonanie następujących robót budowlanych:
1. mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - odsłonięcie krawędzi jezdni i wyprofilowanie poboczy,
2. frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4 cm na „wcięciu” w istniejącą nawierzchnię oraz korekcyjnie,
3. skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
4. wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W
5. skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
6. wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu min 4cm,
7. odtworzenie geometrii poboczy, plantowanie i humusowanie skarp.
Precyzyjniej zakres robót i szacowane ilości określone zostały w załączniku „kalkulacja do wyceny ofert”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Warszawska 24
Parczew 21-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiat Parczewski
Warszawska 24
Parczew 21-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się