„Modernizacja dwóch odcinków dróg na terenie gminy Werbkowice o łącznej długości 1004 m.

» Opis zapytania

„Modernizacja dwóch odcinków dróg na terenie gminy Werbkowice o łącznej długości 1004 m.
5.1 Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części:

1) część 1 - Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 111253L w m. Hostynne gm. Werbkowice od km 0+ 805 do km 1+209 długości 404 m.
W ramach tego zadania należy wykonać:
a) Remont istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem w ilości 218,16 m3;;
b) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm -2020,00 m2 .

2) część 2 - Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 111250L w m. Podhorce gm. Werbkowice od km od km 0+ 890 do km 1+490 długości 600 m.
W ramach tego zadania należy wykonać:
a) Remont istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem w ilości 378 m3;;
b) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm -2400,00 m2 .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamojska 1
Werbkowice 22-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy
ul. Zamojska 1
Werbkowice 22-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się