Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu 5 łazienek w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku przy ul. Danusi 4 w Gdańsku. W ramach zamówienia należy:
1)wykonać inwentaryzację do celów projektowych, 2)wykonać projekt budowlany z elementami wykonawczymi uwzględniającymi niezbędne remontowe prace budowlane, remont instalacji sanitarnych, montaż rur doprowadzających ciepłą wodę od węzła centralnego ogrzewania, aranżację wnętrza (dokumentacja projektowa architektoniczna wybranej koncepcji musi zawierać rozwinięcie ścian, projekt podłóg, sufitów, detali architektonicznych, lokalizacji punktów instalacji elektrycznej i sanitarnej), 3)podłączenie nowej instalacji wody ciepłej (od węzła c.o. – piwnica do IV pietra), 4)projekt musi uwzględniać zaprojektowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku Urzędu, 5)wykonać prace remontowe 5 łazienek określone w projekcie budowlanym, 6)po zakończeniu robót wykonać dokumentację powykonawczą. Przedmiot zamówienia został opisany Programem Funkcjonalno-użytkowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Danusi 4
Gdańsk 80-434
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
Gdańsk 80-434
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się