Świadczenie usługi nadzoru technicznego nad prawidłowym wykonaniem digitalizacji, weryfikacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Gorlickiego w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym jest usługa, mająca na celu realizację zadania, obejmującą monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach zamówień dotyczących digitalizacji, weryfikacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla wybranych jednostek ewidencyjnych Powiatu Gorlickiego. Kontroli technicznej podlegają wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, zbiory danych dla jednostki ewidencyjnej dotyczące wykonywanych prac wraz ze związaną z tymi zbiorami dokumentacją techniczną, powstałą w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem zbiorów danych przestrzennych i opisowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający podstawy formalno – prawne, wytyczne i warunki techniczne, zakres rzeczowy - stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Biecka 3
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Biecka 3
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się