Obsługa bankowa Powiatu Suskiego w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne, służby i straż Powiatu Suskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa Powiatu Suskiego w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne, służby i straż Powiatu Suskiego – obsługa około 125 rachunków bankowych obejmująca wszystkie opłaty za prowadzenie rachunku i operacje bankowe na rachunku.
2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1) Obsługa rachunków bankowych Zamawiającego (rachunki podstawowe, pomocnicze, walutowe, płacowe i skonsolidowane),
2) Wypłaty i wpłaty gotówkowe w placówkach Wykonawcy,
3) Zapewnienie Zamawiającemu imiennych kart płatniczych,
4) Zapewnienie Zamawiającemu pracy w elektronicznym systemie bankowości,
5) Obsługa Zamawiającego w oddziałach/filiach i placówkach wskazanych przez Wykonawcę,
6) Dostarczenie i zainstalowanie we współpracy z Zamawiającym oraz konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich, jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych,
7) Udzielanie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
8) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego,

3. Wymagania dodatkowe przedmiotu usługi:
1) realizacja umowy przez okres jej obowiązywania na niezmienionych warunkach;
2) możliwość umieszczania wolnych środków na lokatach krótkoterminowych;
3) miesięczna kapitalizacja odsetek;
4) ze względu na konieczność dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w banku obsługującym Zamawiającego, koniecznym jest aby Bank posiadał oddział, filię lub punkt kasowy w miejscowości Sucha Beskidzka lub w odległości nie przekraczającej 10 km od siedziby Zamawiającego.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kont bankowych (zwiększenia lub zmniejszenia) w zależności od potrzeb.
6) Powyższe zestawienie ilościowe (obsługa 125 rachunków) nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast wiążące pod względem cen jednostkowych podanych w ofercie.
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w siwz i załącznikach

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna 5 b
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Powiat Suski
ul. Kościelna 5 b
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się