DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych): sprzętu, odzieży i
obuwia sportowego do magazynów znajdujących się na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul.
Silniki 1 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 14:00. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy
w koszt dostawy.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 zadania:
Zadanie nr 1 – Odzież sportowa dla 31 BLT
Zadanie nr 2 – Obuwie sportowe dla 31 BLT
Zadanie nr 3 – Sprzęt sportowy dla 31 BLT
Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, do których Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych pakietów muszą być kompletne.
3. Minimalne wymagane parametry artykułów sportowych znajdują się w zał. nr 5 do SIWZ (Formularz cenowy). Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy.
4. Wymaga się by Wykonawca wypełnił kolumnę pt. „KOD PRODUKTU (LUB NAZWA PRODUKTU, PRODUCENT, MODEL, KOLOR)” zał. nr 5 do SIWZ (w przypadku braku możliwości podania takich danych należy wpisać inne oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowany asortyment), w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego. Nie wpisanie żądanych informacji w tych kolumnach skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sport

» Dane nabywcy

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się