Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych do Placówki SG w Michałowie - tankowanie pojazdów służbowych (sprawa nr 39/ZP/WTiZ/20)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do Placówki SG w Michałowie - tankowanie pojazdów służbowych, w ilościach:
- benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej nie mniejszej niż 95 spełniająca w pełnym zakresie wymagania PN-EN 228+A1:2017-06 lub równoważne w ilości do 2 000 l
- olej napędowy spełniający w pełnym zakresie wymagania PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:2018-09 lub równoważne w ilości do 12 000 l. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą Polskich Norm przenoszących normy europejskie na zasadach określonych w art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stacja paliw powinna być czynna co najmniej 6 dni w tygodniu przynajmniej 8 godzin na dobę oraz znajdować się w miejscowości, w której mieści się siedziba granicznej jednostki (Placówka SG
w Michałowie, ul. Sosnowa 4A, 16-050 Michałowo).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Bema 100
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza
ul. Bema 100
Białystok 15-370
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się