„Dojazd do promu oraz wykonanie dojść w zakresie zagospodarowania terenu historycznego grodziska w Santoku"

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. „Dojazd do promu oraz wykonanie dojść w zakresie zagospodarowania terenu historycznego grodziska w Santoku".
2.W zakresie przedmiotu zamówienia są roboty budowlane dotyczące następującego zakresu :
1)Wykonanie dojazdu do promu umożliwiającego pobyt na terenie historycznego grodziska w Santoku zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 233/2, 233/7, 234, 163 obręb Santok, Gmina Santok oraz 327/1, 327/2, 327/3, obręb Borek, Gmina Deszczno, woj. Lubuskie. Zakres robót dotyczy działki nr 492, 581, Obręb Santok.
2)Wykonanie dojścia do miejsc zlokalizowanych na terenie historycznego grodziska w Santoku zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 233/2, 233/7, 234, 163 obręb Santok, Gmina Santok oraz 327/1, 327/2, 327/3, obręb Borek, Gmina Deszczno, woj. Lubuskie.
3.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, RPO - Lubuskie 2020.Numer umowy o dofinansowanie RPLB.09.02.02-08-0001/18-00 z 29 czerwca 2018r.
4.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1)wymianę istniejącej nawierzchni dojazdu do promu,
2)obłożenie istniejących murów oporowych kamieniem murowym granitowym szarym o wym. 10 x 20 x 40,
3)wymianę barierki ochronnej dla ruchu pieszych w drodze gminnej nr 004629F - ul. Wodna, dz. nr 492,
4)ułożenie trawy w rolkach,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Gorzowska 59
Santok 66-431
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

GMINA SANTOK
Gorzowska 59
Santok 66-431
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się