Produkt leczniczy: L-Carnitine

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego: L-Carnitine w ramach programu lekowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zał. nr 2 do SIWZ – tabela asortymentowo-cenowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Kasprzaka
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się