Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy drogi w ul. Buczka i S. Faustyny.

» Opis zapytania

Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:
Zadanie A - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi - ul. Buczka (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Poprzecznej) wraz z odwodnieniem
Zadanie B – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy ul. S. Faustyny wraz z odwodnieniem oraz przebudową cieku Bocianka na długości ok. 100mb (odcinek od ul. Targowej do ul. Wysokiej)
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Dodatku A do Załącznika nr 1 do SIWZ – koncepcji „przebudowy rowu Bocianka w Luboniu na odcinku od ul. targowej do ul. Wysokiej”), który jest zamieszczony na stronie internetowej pod linkiem: http://lubon.kylos.pl/przetargi/BMK.ZP.271.01.12.2020/.
Obowiązki umowne opisane są w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 09:55


» Lokalizacja

E. Bojanowskiego 2
Luboń 62-030
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Luboń
E. Bojanowskiego 2
Luboń 62-030
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się