Dostawa czujnika momentu siły dla Akademii Morskiej w Szczecinie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa czujnika momentu siły dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
1. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.
2. Nomenklatura wg CPV
38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące
Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się