Dostawa oprogramowania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju oprogramowania komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się