Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2020 r. do 30.04.2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do S.I.W.Z. - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do S.I.W.Z. - Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się