Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: I. Daszyńskiego, Jedności Narodowej, S. Żeromskiego we Wrocławiu.

» Opis zapytania

Zakres prac obejmuje m.in.: 1) roboty ziemne i rozbiórkowe, 2) roboty drogowe (budowa drogi z miejscami postojowymi i miejscami manewrowymi dla samochodów), 3) wykonanie: placu zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w urządzenia, terenów rekreacyjnych oraz chodników i nawierzchni, 4) regulację studzienek z wymianą pokryw na typ ciężki, regulację wpustów odwodnienia deszczowego oraz oczyszczenie studzienek i płukanie części instalacji po wykonaniu nawierzchni drogowej, 5) montaż 4 słupów oświetlenia terenu z instalacją, 6) wykonanie uzupełniające oznakowania drogowego,
7) wykonanie zieleni według projektu krzewów, pnączy i części trawników wraz z 3 letnią pielęgnacją zieleni istniejącej i nasadzanej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Zarząd Zasobu Komunalnego
Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się