Zakup 31 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje zakup 31 nowych komputerów przenośnych (laptopów) - W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Olkusz
ul. Rynek 1
Olkusz 32-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się