Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.

» Opis zapytania

Remont drogi powiatowej nr 1507 L na odcinku Szczuchnia – Rawa.
Remont drogi polega na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralo - bitumiczną o średniej grubości 3 cm i wykonaniu warstwy ścieralnej grubości 3 cm na długości 340 m.
Szczegółowy zakres prac określony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Krańcowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
Krańcowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się