Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie
Zakres robót budowlanych obejmuje: rozbudowę skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich Nr 742 (ul. Sienkiewicza, Młynarska) oraz Nr 785 (ul. Sienkiewicza) oraz i powiatowej (ul. Głowackiego) na skrzyżowanie typu rondo o średnicy zewnętrznej 32 m wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.
Projektowana rozbudowa charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi skrzyżowania:
- klasa techniczna drogi:
• ulica Sienkiewicza i ulica Młynarska klasa G,
• ulica Głowackiego klasa Z,
- kategoria ruchu KR 4,
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,
- szerokość wlotu na tarczę skrzyżowania – 3,75 m,
- szerokość wylotu ze skrzyżowania – 4,5 m,
- szerokość jezdni tarczy ronda – 5 m,
- szerokość pierścienia ronda – 2 m,
- średnica zewnętrzna tarczy ronda – 32m,
- średnica pierścienia ronda – 22 m,
- średnica wyspy środkowej ronda – 18 m ,
- szerokość wysp kanalizujących:
• ulica Sienkiewicza i ulica Głowackiego – 2,5 m,
• ulica Młynarska – 3 m,
- promienie wyłukowujące wloty ronda – R = 12 – 15 m,
- szerokość chodnika od 2 m do 4,30m,
- spadek poprzeczny tarczy ronda – 2 %,
- spadek poprzeczny wlotów ulic Głowackiego i Sienkiewicza – daszkowy 2%,
- istniejący spadek poprzeczny wlotu ulicy Młynarskiej – jednostronny ok. 3%,
- szerokość zjazdów publiczny – 5 m (w tym jezdnię o szerokości 4 m)
- promienie wyłukowujące zjazdów publicznych – R = 5 m,
- szerokość zjazdów indywidualnych – 4,5 m (w tym jezdnię o szerokości 3,5 m).
Ponadto planowana inwestycja przewiduje:
- przebudowę sieci elektrycznej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- przebudowę sieci gazowej.
Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Projekt Budowlano – Wykonawczy, zgodnie z Przedmiarami robót, Kosztorysami ofertowymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo - finansowym i umową.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
Kielce 25-602
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się