Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 3 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- Zadanie Nr 1 - dostawa pediatrycznych zamkniętych systemów do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheostomijnej wraz z drenami oraz sterylnych zestawów do pobierania próbek wydzieliny pacjenta,
- Zadanie Nr 2 – dostawa akcesoriów do inkubatora transportowego GT 5400,
- Zadanie Nr 3 – dostawa sprzętu do anestezjologii.
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki od Nr 2/1 do 2/3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się