Remont drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnica

» Opis zapytania

Remont drogi powiatowej nr 1944 O Kolonia Łomnicka - Łomnica obejmuje następujący zakres robót na odcinku o łącznej długości 530 mb:
• Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie emulsją asfaltową – 2 120 m2
• Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną – 10 t
• Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna o gr. 4 cm – 2 120 m2
• Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 5 cm – 530 m2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Konopnickiej 8
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
ul. Konopnickiej 8
Olesno 46-300
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się