dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierzawą czytnika do OB

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .


Dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą automatycznego czytnika do OB na okres 24 miesięcy , kod CPV 33696500-0, kod CPV 50000000-5

Opis przedmiot zamówienia :

1.Probówka (1) z antykoagulantem K2 EDTA plastyk, poj.2-3ml - 60 000sztuk
2.Probówka (1) z antykoagulantem K2EDTA lub K3EDTA , plastyk , poj.1-1,5ml - 1000 sztuk
3.Probówka (2)do OB. do systemu automatycznego poj.1,5 ml , dająca możliwość pracy na jednej probówce
w aparacie i statywie manualnym jako beck- up plastyk - 15000 sztuk
4.Probówka na skrzep z czynnikiem wykrzepiającym , plastyk, poj. 6 ml - 35 000 sztuk
5.Probówka na skrzep z czynnikiem wykrzepiającym , plastyk .poj.4ml - 35 000 sztuk
6. Probówka (3) do badań koagulologicznych 3,2% cytrynian sodowy, plastyk, poj. 2-3ml - 8000 sztuk
7.Probówka(1) do badań glukozy , NAF / inhibitor glikolizy , plastyk , poj. 2 ml - -20 000 sztuk
8.Probówka (1) do badań glukozy z K3EDTA i fluorek sodu (NaF),poj.2ml – 100 sztuk
9.Igły systemowe standardowe do systemu zamkniętego nr 8 o dł. ostrz 1,5” (38mm) - 35 000 sztuk
10Igły systemowe standardowe do systemu zamkniętego nr 9 o dł. ostrza 1,5”(38mm) - 35 000 sztuk
11. Igły systemowe zapewniające wizualizację prawidłowego wkłucia jeszcze przed podłączeniem probówki :nr 8 i
nr 7 , o dł. ostrza 1,5”(38mm), ( po 50%) - 12 000 sztuk
12.Uchwyt systemowy standardowy, jednorazowy do połączenia za pomocą gwintu z igłą systemową (jeśli system tego wymaga ) - 80 000 sztuk
13. Uchwyt systemowy jednorazowy ,sterylny, umożliwiający decentryczne połączenie żeńskiej końcówki typu Luer( bez konieczności używania dodatkowych elementów ) - 800 sztuk
14. Uchwyt zwiększający bezpieczeństwo personelu z wbudowaną osłonką do zabezpieczenia ostrza igły po pobraniu wszystkich igieł systemowych(prócz igieł motylkowych bezpiecznych - 2000
15 .Końcówki systemowe do nakraplania krwi bez otwierania probówki - 1500 sztuk
16.Statyw do odczytu OB. metodą zamkniętą w probówkach do weryfikacji automatycznego odczytu OB.,
tzw .beck -up – 2 sztuki
17.Dzierżawa automatycznego czytnika (4) do OB ( na 24miesiące ) - 1 sztuka
18.Igła systemowa motylkowa nr 8 ,dł. ostrza ¾”,wężyk 10 cm, sterylna , wraz z adapterem Luer , komplet gotowy
do użycia po rozpakowaniu - 1500
19.Staza wielorazowa ,autoklaw owalna - 60

ZAŁĄCZNIK NR 1 – zawiera formularz ofertowo- cenowy wraz z kryteriami zamkniętego systemu do pobierania krwi i czytnika do OB
Dostawy – WOMPCPL w Lublinie ul. Nałęczowska 27

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Nałęczowska 27
Lublin 20-701
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
Nałęczowska 27
Lublin 20-701
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się