Dostawa echokardiografu transportowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa echokardiografu transportowego
2. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do
SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu określa Załącznik Nr 2a do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się