Dostawa zestawu ewaluacyjnego z macierzą programowalną FPGA na potrzeby projektu nr POIR.01.01.01-00-1025/19-00 pn. „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy” realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu ewaluacyjnego z macierzą programowalną FPGA dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji, nie powystawowy i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się