Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych – postępowanie III

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z możliwością składania ofert częściowych, według następujących części:
1) część I – dostawa 89 szt. krzeseł obrotowych,
2) część II – dostawa 100 szt. krzeseł konferencyjnych,
3) część III – dostawa 38 szt. ławek do poczekalni oraz 77 szt. krzeseł do poczekalni:
a) ławki do poczekalni 2 siedziskowe - 2 szt.,
b) ławki do poczekalni 3 siedziskowe - 15 szt.,
c) ławki do poczekalni 4 siedziskowe - 11 szt.,
d) ławki do poczekalni 5 siedziskowe - 10 szt.,
e) krzesła do poczekalni - 77 szt.
w części III zostaną zawarte z Wykonawcą dwie umowy.
4) część IV – dostawa 11 szt. krzeseł biurowych obrotowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Rysunki użyte w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter poglądowy.
3. Dostarczone meble o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion używania lub uszkodzenia.
4. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia materiały muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zmontowane meble oraz wnieść je do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Nie ma możliwości montażu mebli u Zamawiającego.
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym (dni robocze).
7. Na dostarczone meble Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 24-miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 16/18
Poznań 61-713
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
Poznań 61-713
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się