Wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa tzw. Placu Pięciu Rogów”. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 350 000 EURO. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji technicznej (Rozdział V) i przedmiarach robót (Rozdział VI) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się