Usługa kontroli i monitoringu prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT oraz utworzeniem baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IV

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje monitoring przebiegu oraz kontrolę techniczną prac wykonywanych w ramach zamówienia dotyczącego utworzenia inicjalnych baz GESUT oraz utworzenie baz BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w zakresie dotyczącym powiatu radzyńskiego – etap IV, które w szczególności polegać będą na:
a) utworzeniu inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT;
b) utworzeniem bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;
Wymieniony zakres przypisany jest trzem jednostkom ewidencyjnym, tj.:
a) 061501_1 m. Radzyń Podlaski;
b) 061502_2 gm. Borki;
c) 061507_2 gm. Ulan Majorat;
Szczegółowy zakres usługi stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Plac Potockiego 1
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim
Plac Potockiego 1
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się