Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 2 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 2 zadania.

1.1. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do
Nr 2/2 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się