Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Krynica-Zdrój

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Krynica-Zdrój.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem remont dróg wewnętrznych dojazdowych do pól w miejscowościach Muszynka, Mochnaczka Niżna, Polany i Piorunka polegający na wykonaniu nawierzchni betonowej drogi o grubości 15 cm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ, które stanowią jej integralną część:
1) Wzór umowy - Załącznik Nr 5;
2) Dokumentacja projektowa (Przedmiar robót) - Załącznik Nr 6 (w podziale dla części 1-4 zamówienia);
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 7 (w podziale dla części 1-4 zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
Krynica-Zdrój 33-380
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju
Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
Krynica-Zdrój 33-380
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się