Przebudowa drogi Stanisławów Lipski – Turobów Przebudowa drogi w miejscowości Czerniewice ul. Brzozowa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:
Zadanie nr I - Przebudowa drogi Stanisławów Lipski – Turobów”
Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy:
1) drogi Stanisławów Lipski - Turobów, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 148 obr. Stanisławów Lipski i 259 obr. Turobów, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:
a) Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego – 960,0 m2;
b) Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, średnio na grubość 15 cm – 400,5 Mg (2670,0 m2);
c) Usunięcie humusu i wykonanie koryta poszerzeń jezdni – 1263,8 m2;
d) Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2.5 MPa, grubość warstwy 15 cm – 1263,8 m2
e) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej poszerzeń z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie (gr. 15 cm) – 1263,8 m2;
f) Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej poszerzeń z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (gr. 5 cm) – 1263,8 m2;
g) Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z siatki szklanej (pasy szer. 1,0 m) – 1200,0 m2;
h) Wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm – 3655,6 m2;
i) Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm – 3548,0 m2;
j) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 10 cm – 1330,0 m2;
k) Montaż oznakowania pionowego – 1 szt.

Zadanie nr II - Przebudowa drogi w miejscowości Czerniewice ul. Brzozowa
Niniejsze zadanie obejmuje przebudowę drogi, poboczy, chodników oraz zjazdów ul. Brzozowej w Czerniewicach o długości 147,5m. W ramach przebudowy ul. Brzozowej przewidziano roboty drogowe:
a) frezowanie nawierzchni bitumicznej
b) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni o szerokości 500 cm :
-warstwa ścieralna AC 11S o grubości 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z AC16S o grubości 4 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm
c) wykonanie pobocza oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 wraz z podbudową z kruszywa łamanego o szerokości 150 cm.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 42
Czerniewice 97-216
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Czerniewice
ul. Mazowiecka 42
Czerniewice 97-216
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się