„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego” w ramach zadania pn.: Program Budowy Ścieżek Rowerowych.

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia: a)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego w ramach zadania pn.: Program Budowy Ścieżek Rowerowych. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego z załącznikami (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 24 miesięcy zostaną odrzucone. 3.Termin wykonania zamówienia: do dnia 05.07.2021 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
Kraków 31-586
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się