Remont nawierzchni ulicy Spokojnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie nawierzchni ulicy Spokojnej w Rypinie.
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie m.in.:
a) ręcznej rozbiórki nawierzchni odcinka pieszojezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 350 m2, z oczyszczeniem i ułożeniem na paletach nieuszkodzonych kostek do ponownego wbudowania (założono odzysk kostek na poziomie 90 %),
b) wywozu materiałów z rozbiórki podsypki piaskowo - cementowej gr. 4 - 5 cm na odległość do 3 km w ilości około 20,0 m3,
c) wyrównania ubytków w podbudowie z kamienia łamanego betonem C8/10 (B-10) w ilości około 2,0 m3,
d) ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 315,0 m2 (kostka pochodząca z wcześniejszej rozbiórki),
e) ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (wzór cegiełka) na podsypce piaskowo - cementowej w ilości około 35,0 m2,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załączniki Nr 7 i Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Warszawska 40
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się