Remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

» Opis zapytania

Zamówienie pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” obejmuje:
a) Zadanie częściowe nr 1 – Remont drogi gminnej nr 639071P w miejscowości Grodzisko :
­ wykonanie robót przygotowawczych polegających na wstępnym równaniu i zebraniu nadmiaru gruntu z zagospodarowaniem go przez wykonawcę,
­ przygotowanie podłoża do ułożenia warstw konstrukcyjnych poprzez profilowanie i zagęszczanie – 460 m2,
­ ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 460 m2.
b) Zadanie częściowe nr 2 – Remont drogi 143 w Grodzisku :
­ wykonanie robót przygotowawczych polegających na cięciu piłą nawierzchni bitumicznych, rozebranie części nawierzchni bitumicznych i wykonanie na tym odcinku robót ziemnych z zagospodarowaniem gruntu przez wykonawcę oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża, następnie wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
­ mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni na całym odcinku – 269 m2,
­ wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z betonu asfaltowego AC-11 grubości po zagęszczeniu 4,0 cm – 269 m2.
c) Zadanie częściowe nr 3 – Remont drogi Gminnej ulica Łąkowa w Kuczkowie – położenie nawierzchni tłuczniowej :
­ przygotowanie podłoża do ułożenia warstw konstrukcyjnych poprzez profilowanie i zagęszczanie – 184 m2,
­ ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 184 m2.
d) Zadanie częściowe nr 4 – Naprawa uszkodzonej i popękanej nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów drogi gminnej nr 45 (dot. Lubomierza) : powierzchniowe jednokrotne utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm – 1.528,2 m2.
e) Zadanie częściowe nr 5 – Zakup tłucznia wraz z usługą na remont dróg gminnych (dot. Suchorzewa) :
­ wykonanie robót przygotowawczych polegających na wstępnym równaniu i zebraniu nadmiaru gruntu z zagospodarowaniem go przez wykonawcę,
­ przygotowanie podłoża do ułożenia warstw konstrukcyjnych poprzez profilowanie i zagęszczanie – 372 m2,
­ ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 372 m2,
­ odtworzenie rowu z zagospodarowaniem gruntu przez wykonawcę.
f) Zadanie częściowe nr 6 – Zakup tłucznia drogowego wraz z usługą na drogę w Borucinie :
­ przygotowanie podłoża do ułożenia warstw konstrukcyjnych poprzez profilowanie i zagęszczanie – 952 m2,
­ ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 465,50 m2.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Pleszew 63-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1
Pleszew 63-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się