Świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru obiektów ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru obiektów ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostarczonego przez ePUAP i udostępnionego na miniPortalu, ., 00-000, .


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się