Zakup i dostawa fabrycznie nowego uniwersalnego i mobilnego przesiewacza bębnowego z pokładem gwiaździstym przeznaczonego do pracy na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zmówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego uniwersalnego
i mobilnego przesiewacza bębnowego z pokładem gwiaździstym przeznaczonego do pracy na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 roku.
2) Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki
1. Fabrycznie nowy uniwersalny mobilny przesiewacz dostosowany do pracy w systemie bębnowym i w systemie pokładu gwiaździstego służący do przesiewania frakcji kompostowej, kory drzewnej, materiału strukturalnego, piasku i żwiru.
2. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym dwuosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych z prędkością co najmniej 70 km/h, łączone do ciągnika za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS i oświetlenie drogowe.
3. Możliwość rejestracji jako przyczepa specjalna - oferent winien dostarczyć komplet dokumentów do rejestracji w tym wyciąg ze świadectwa homologacji.
4. Urządzenie nie może być prototypem i musi pochodzić z produkcji seryjnej - liczba wyprodukowanych maszyn oferowanego modelu/typu min. 2 sztuki wyposażonych w co najmniej:
• napęd o mocy 50 kW,
• długość bębna min. 4500 mm,
• długości przenośnika frakcji podsitowej min. 5000 mm,
• długości przenośnika frakcji nadsitowej min 5000 mm,
• wysokość wyładunku przenośników (przy 30 stopniach) min. 3400 mm,
• dopuszczalna masa całkowita (DMC): min. 16 Mg,
• maszyna wyposażona w pokład gwiaździsty,
z podaniem miejsc gdzie maszyny pracują (nazwy i adresy użytkowników).
5. Dopuszczalna masa całkowita (DMC): min. 17 Mg,
6. Wydajność urządzenia: min. 70 m3/h,
7. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny:
• Moc: min. 50 kW,
• spełniający normę emisji spalin min. EURO IV,
• silnik wraz z głównym panelem sterowania maszyną, pompami hydraulicznymi, zbiornikiem oleju hydraulicznego umieszczony na platformie obrotowej z możliwością wyciągnięcia z maszyny.
8. Główny panel sterowania:
• wyposażony w licznik godzin pracy urządzenia,
• wyposażony w system automatycznego sekwencyjnego włączenia podzespołów urządzenia jak taśma wprowadzająca, taśmociągi odprowadzające czy bęben przesiewający poprzez naciśnięcie jednego przycisku na panelu sterowania.
9. Pomocniczy panel sterowania umieszczony z tyłu maszyny obsługujący rozkładanie i składnie przenośników frakcji nadsitowej i podsitowej;
10. Pokład gwiaździsty (sztuk 1):
• montowany w miejsce bębna przesiewacza,
• długość pokładu przesiewającego: min. 4 400 mm,
• szerokość pokładu przesiewającego: min. 1 000 mm,
• pokład ma być wyposażony w element wprowadzający materiał i rozrzucający materiał po powierzchni pokładu gwiaździstego,
• odległość gwiazdek gwarantujących uzyskane frakcji od 20 do 40 mm w zależności od zadanej prędkości obrotowej systemu gwiaździstego,
• wielkość materiału wyjściowego regulowana za pomocą zmiany prędkości obrotowej elementów pokładu gwiaździstego,
• napęd pokładu gwiaździstego: hydrauliczny.
11. Komora wprowadzająca:
• pojemność: min. 5,0 m3,
• szerokość zasypowa: min. 3 500 mm,
• wysokość zasypowa: max. 3000 mm,
• przenośnik w zasobniku szerokość: min. 800 mm - gwarantujący płynną pracę
maszyny,
• grubość taśmy przenośnika min. 8 mm,
• płynna regulacja prędkości posuwu taśmy wprowadzającej w pełnym zakresie (od zera do maksymalnych obrotów),
• przenośnik ułożony w komorze wprowadzającej wyposażony w automatyczne, mechaniczne prowadzenie taśmy w osi maszyny.
12. Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową:
• szerokość: min. 800 mm.
• długość: min. 5500 mm.
• grubość taśmy przenośnika min. 8 mm.
13. Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową:
• szerokość: min. 800 mm,
• długość: min. 5500 mm,
• grubość taśmy przenośnika min. 8 mm,
• płynna regulacja prędkości posuwu przenośnika w pełnym zakresie (od zera do pełnej prędkości).
14. Wyposażenie dodatkowe:
• centralne listwy smarownicze,
• zintegrowany z systemem maszyny, system zdalnego monitorowania stanu urządzenia i jego lokalizacji. Dostęp do systemu dla Zamawiającego bezterminowy i bezpłatny poprzez stronę producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji,
• szczotka czyszcząca bęben przesiewacza podnoszona i opuszczana hydraulicznie.
• przednie podpory i tylna podpora podnoszone i opuszczane,
• urządzenie wyposażone w specjalną przystawkę na zaczep kulowy, zakładaną na sprzęg do przemieszczania maszyny za pomocą np. ładowarki,
• wyposażenie w komplet niezbędnych narzędzi,
• urządzenie wyposażone w czujniki magnetyczne (zbliżeniowe) zainstalowane na
wszystkich drzwiach. Czujniki mają monitorować otwarcie drzwi maszyny i w przypadku ich otwarcia uniemożliwić uruchomienie urządzenia,
• urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny,
• urządzenie musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby postronne
nieupoważnione do obsługi,
• urządzenie powinno być wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu,
• zintegrowany z systemem maszyny, system zdalnego monitorowania stanu urządzenia i jego lokalizacji. Dostęp do systemu dla Zamawiającego bezterminowy i bezpłatny, w trakcie obowiązywania gwarancji, poprzez stronę producenta urządzenia.
15. Wymagane dokumenty i świadectwa (w j. polskim) do przekazania wraz z przesiewaczem:
• świadectwo zgodności CE,
• katalog części zamiennych,
• karta gwarancyjna,
• instrukcja obsługi urządzenia.
• Wyciąg ze świadectwa homologacji.
16. Inne wymagania:
• wydajność urządzenia podczas przesiewania kompostu: przy wilgotności średniej 80%
- minimum 1200 m3/16 h, która zostanie zweryfikowana podczas protokolarnego
odbioru maszyny, będąca warunkiem koniecznym do spełnienia i odbioru.
• przesiewacz dostosowany do pracy z pokładem gwiaździstym w miejsce bębna
przesiewającego, już w momencie dostaw , bez konieczności wykonywania
dodatkowych prac dostosowawczych.
• dostarczone urządzenie musi być kompletne, gotowe do pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Zwycięstwa 36
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 36
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się