Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Uzdowo

» Opis zapytania

I. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie.
II. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy opis wymagań i parametrów technicznych przedmiotu zamówienia wymaganych przez Zamawiającego określa:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ i Załącznik Nr 1 do SOPZ Rozdziału III SIWZ
b) Projekt umowy Rozdziału IV SIWZ.
2)Wykaz sprzętu pożarniczego Zamawiającego przeznaczonego do zamontowania przez Wykonawcę w nowym samochodzie ratowniczo - gaśniczym z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie określa:
a) Załącznik Nr 2 do SOPZ Rozdziału III SIWZ.
III. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ, Projekcie umowy Rozdziału IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Uzdowo 52
Uzdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Uzdowie
Uzdowo 52
Uzdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się